ระบบบำบัดอากาศเสีย (Air Pollution Treatment System)

ระบบถุงกรองฝุ่น (Bags Filter)

ระบบถังไซโคลน (Cyclone)

ระบบถังสเปย์น้ำ (Wet Scrubber, Packed Column Tower)

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 02-150-5851
Fax: 02-150-5852