เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัตโนมัติ


เครื่องเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัตโนมัติ
เหมาะสำหรับการเตรียมโพลิเมอร์ชนิดผงให้เป็นสารละลายในความเข้มข้นที่ต้องการใช้สำหรับงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตน้ำประปา

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 02-150-5851
Fax: 02-150-5852