ประวัติของบริษัท
ENVIRE SCAN (ESCO)

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 ดำเนินงานโดยฝ่ายวิศวกรและฝ่ายการตลาด โดยงานบริการหลักของบริษัทฯ คืองานให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย, การผลิตน้ำประปา และการบำบัดอากาศเสีย ด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เราสามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของท่านได้อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า ตลอดจนบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879