ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment System)

ระบบตะกอนเร่ง (Activated sludge system)

ระบบ เอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor, SBR)

ระบบกำจัดโลหะหนัก (Heavy metal removal system)

ระบบกำจัดไขมันและน้ำมัน (Grease and oil removal system)

ระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสีย (Biogas from wastewater treatment plant)

ระบบยูเอเอสบี UASB (Up-flow Anaerobic Sludge Blanket System)

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879