บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

Wastewater Treatment Plant: โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
Client: บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
Location: ศูนย์บริการมาตรฐาน สำนักงานใหญ่รัตนาธิเบศร์
Project Data: สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 45 ลบ.ม. ต่อวัน ด้วยระบบตกตะกอนทางเคมีและระบบชีวภาพ

your description your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879