ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ หมู่บ้านกาชาดบ้านพรุเตียว

สถานฑูตรัฐบาลเดนมาร์ก DANIDA (Danish Ministry of Foreign Affair) ภายใต้ความร่วมมือขององค์การจัดการน้ำเสีย (WMA) ได้จัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียจากหมู่บ้านผู้ประสบภัยสึนามิ โดยใช้ระบบบึงประดิษฐ์ (The Constructed Wetland) ซึ่งได้ทำการก่อสร้างจำนวน 2 แห่ง คือ ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือนหมู่บ้านกาชาดบ้านพรุเตียว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา และ ระบบบำบัดน้ำเสียจากคลองปากหลักและคลองปากบาง อ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Construction Wetlands)
ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง
Client:สถานฑูตเดนมาร์กDANIDA (Danish Government) และ องค์การจัดการน้ำเสีย (WMA)
Location:หมู่บ้านกาชาดบ้านพรุเตียว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
Project Data:สามารถบำบัดน้ำสียได้วันละ 80 ลบ.ม.

 

your description your description your description

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Construction Wetlands)
ออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง
Client:สถานฑูตเดนมาร์ก DANIDA (Danish Government) และ องค์การจัดการน้ำเสีย (WMA)
Location:ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เทศบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต
Project Data:สามารถบำบัดน้ำสียได้วันละ 2,800 ลบ.ม.

your description your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879