ตึกใบหยกทาวเวอร์ 2

Wastewater Treatment Plant
งานออกแบบปรับปรุงและเริ่มต้นระบบ
Client: บริษัท ภูมิภวัน จำกัด
Location: ตึกใบหยกทาวเวอร์ 2
Project Data: สามารถบำบัดน้ำสียได้วันละ 100 ลบ.ม. ด้วยระบบ ACTIVATED SLUDGE SYSTEM

your description your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879