บริษัท ยิ่งเจริญฟูดส์ จำกัด

Wastewater Treatment Plant:
โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
Client:บริษัท ยิ่งเจริญฟูดส์ จำกัด
Location:อำเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช
Project Data:สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 100 ลบ.ม. ต่อวัน ด้วยระบบชีวภาพแบบไร้อากาศและใช้อากาศ


your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879