บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

Wastewater Treatment Plant:
โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย
Client:บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
Location:สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Project Data: สามารถบำบัดน้ำเสียได้สูงสุด 40 ลบ.ม. ต่อวัน ด้วยระบบตกตะกอนโลหะหนัก (โครเมียมและนิเกล)

your description your description your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879