บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด

ระบบดักฝุ่นปูนขาวด้วยระบบถุงกรอง ออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ (Turnkey Project)
Client:บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จำกัด
Location: โรงงาน อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.สระบุรี
Project Data:สามารถบำบัดอากาศเสียได้ 14,500 ลบ.ฟุต ต่อนาที

your description your description

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879