เครื่องอัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
สามารถบีบอัดตะกอนให้มีปริมาณความชื้นต่ำ (30%-75% ขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน) สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการแยกน้ำออกจากกากได้ เช่น กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address:12/9 ม.10 โครงการเปาอินทร์พร๊อบเพอร์ตี้
ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
info@envirescan.com
Telephone: 02-150-5851
Fax: 02-150-5852