เครื่องอัดตะกอน
เครื่องอัดตะกอน
สามารถบีบอัดตะกอนให้มีปริมาณความชื้นต่ำ (30%-75% ขึ้นอยู่กับชนิดของตะกอน) สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตที่ต้องการแยกน้ำออกจากกากได้ เช่น กระบวนการผลิตไบโอดีเซล เป็นต้น

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879