เครื่องสูบจ่ายสารเคมีเครื่องสูบจ่ายสารเคมี
เป็นเครื่องสูบจ่ายสารเคมีชนิดแผ่นไดอะแฟรม มีทั้งชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ และแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถปรับอัตราการสูบจ่ายได้ตั้งแต่ 0-100% ใช้ได้กับเคมีหลายชนิด

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879