เครื่องควบคุมความเป็น กรด-ด่าง และ ค่าโออาร์พี


เครื่องควบคุมความเป็น กรด-ด่าง และ ค่าโออาร์พี

สามารถวัดค่าและควบคุมการทำงานของเครื่องสูบจ่ายกรดหรือด่าง ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังสามารถ ส่งสัญญาณ 4-20 mA เพื่อการควบคุมแบบ PLC ได้ด้วย

Location
บริษัท เอ็นไวร์ สแกน จำกัด

Address: เลขที่ 30/12 หมู่ 3
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี  11140
ประเทศไทย

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879