ถังกรองน้ำคุณภาพสูง

เป็นถังกรอง ทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส, เหล็ก และสแตนเลส แล้วแต่ความต้องการ
และประเภทการใช้งาน มีให้เลือกหลายขนาด ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 18-63 นิ้ว
ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้สามารถกรองน้ำตามปริมาณและคุณภาพน้ำ
ที่ต้องการได้ พร้อมหัวกรองทั้งชนิดควบคุมด้วยตัวเอง (Manual) และระบบอัตโนมัติ
(Automatic) สามารถใช้งานได้หลายประเภท เช่น ถังกรองทราย, ถังกรองกลิ่น สี
ถังกรองความกระด้าง, ถังกรองน้ำบาดาล ฯลฯ




Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879