งานควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

image

งานควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (Start up and Plant Operation)

Contact Us
Email:
envirescan@yahoo.com
nayos.pong@envirescan.com
Telephone: 091 808 4434
Fax: 02 102  8879